La importància estratègica de la traducció al comerç a l'engròs

10.06.2015
La importància de la Traducció al sector del comerç majorista

La traducció és una eina fonamental per al comerç majorista.

La traducció és una eina fonamental per al comerç majorista. Quan parlem d'aquest tipus de modalitat de compravenda ens referim a aquelles empreses que proveeixen de productes o serveis a altres empreses, que al seu torn distribueixen tals objectes als consumidors finals.

En aquesta línia, la relació entre tots dos tipus d'empreses és fonamental, a fi de que obtinguin un benefici del seu acord. És per això que la traducció esdevé primordial, ja que funciona com a mecanisme de comunicació entre ambdues parts de la relació, en el cas que aquesta es dugui a terme entre empreses originàries de diferents països o de regions on es parlen diferents dialectes o llengües co-oficials.

La magnitud de la traducció i, per tant, de la feina professional del traductor, consisteix en l'elaboració de diferents documents, que van des de la descripció en altres llengües dels productes i serveis oferts, a l'explicació del procés d'elaboració dels mateixos i la constatació que compten amb la normativa de seguretat pertinent.

Això d'una banda. Per una altra, la traducció es converteix en una eina imprescindible a l'hora de donar a conèixer una empresa majorista en un altre territori. Començant per la transmissió de la informació sobre l'espai físic en el qual es col·loquen els productes, seguint pels catàlegs dels mateixos, i finalitzant per les campanyes de màrqueting i publicitat necessàries per a difondre la marca.

Diverses vies d'actuació

Aquestes dues línies d'actuació dels serveis de traducció en el sector del comerç majorista són imprescindibles perquè una empresa del sector millori els seus resultats. Això es deu al fet que ens trobem en un món globalitzat en el que les relacions d'interdependència es compten per desenes.

Per aquest motiu comunicar-se adequadament a través d'una correcta traducció és una inversió rendible a curt, mitjà i llarg termini per a les empreses majoristes. Els seus resultats de negoci l'hi ho agrairan i l'increment dels seus beneficis també.