Els nostres consellers estan a la seva disposició de dilluns a divendres de 9:00 h a 19:00 h
Des de l'estranger:
+34 93 492 04 71

Nova denominació d’Alphatrad

10.12.2012

Estimats clients, col·laboradors i amics:

Pot ser hagin observant que, en els últims diez, alguns textos i les imatges del nostre lloc web http://www.alphatrad.es han canviat. Efectivament, hem renovat tant la nostra denominació comercial com el nostre logotip; on abans llegien Alphatrad Espanya, ara podran veure Alphatrad Spain, Optilingua Group, i el logotip reflecteix també aquest canvi.

Per què aquest canvi?

La nostra expansió internacional –ja no estem present només a Europa- és la causa que volem expressar millor qui som i quin és el nostre entorn. Hem triat una denominació en anglès, ja que considerem que és l' idioma internacional dels negocis, i mitjançant la incorporació de la marca registrada Optilingua volem fer constar la nostra pertinença a un sòlid Grup empresarial.

Volemque els nostres actuals clients, i també els potencials, sàpiguen que la nostra empresa pertany a un grup internacional amb presència en diversos països.

Quines són les nostresavantatges competitius?

AlphatradSpain, amb la raó social Alphatrad International SL i un capital de 130.050 €, es la representant a Espanya de OptilinguaGroup.

Optilinguaes un grup internacional d'empreses, líder en traducció. Compta amb mésde 75 filials isucursals, a Espanya, Alemanya, Àustria, Canadà, EUA, França, Luxemburg, Portugal, Regne Unit i Suïssa.

Aquestaxarxa mundial, on col · laboren més de 2.500 traductors natius en mésde 70 llengües, ens permet seleccionar el traductor més adequat a la feina a realitzar, al paísdel' idiomade destí, el que abarateix els costos de traducció. La selecció la realitzem amb la nostra eina exclusiva de recerca, Alphasearch, que ens permet trobar el traductor idoni a partir de criteris de cost, combinació d'idiomes i terminologia tècnica.

A més, per les seves traduccionsoficials, jurades i certificades, fem servir les nostres filials amb els seus traductors jurats inscrits en els països de l' idioma al qual es tradueix, agilitzant tràmits i reduint costos.

Amb aquest canvi, els nostres clients han de fer algun canvi en les seves dades de gestió?


No, en absolut, les dades administratives no han canviat, i poden seguir contactant amb nosaltres pels mateixos mitjans de sempre, telèfon 901 264 200, correu electrònic barcelona@alphatrad.com, fax 901 264 201, etc.

 

Moltes gracies per la seva atenció.

L’Equip d’Alphatrad Spain, Optilingua Group.