5 tipus entorn de la traducció audiovisual

07.09.2015
tipus entorn de la traducció audiovisual

En parlar de traducció generalment ens imaginem traduir textos escrits. Tanmateix, aquest camp professional també es dedica a la traducció a altres idiomes de textos de caràcter audiovisual

La traducció audiovisual contempla des de subtítols fins a videojocs, passant per productes multimèdia i guies auto-descriptives. Per aquesta raó, a continuació analitzarem algunes de les funcions més importants d'aquest tipus de treballs.

En primer lloc, és important tenir en compte el negoci dels videojocs i la seva traducció. El treball del traductor professional o de l'agència de traducció variarà, en funció del tipus de videojoc del que es tracti. Aquest inclourà tant la traducció dels subtítols que contingui com el doblatge dels diàlegs, passant per les pistes que es diuen en pantalla i les instruccions de cada videojoc.

A continuació, és interessant comptar amb un traductor professional per realitzar un treball relatiu a la traducció de guies. Aquestes són freqüentment utilitzades en indrets que contenen un alt nivell de visites turístiques, atès el seu volum i nivell cultural i històric. És un treball que requereix d’una estructura i d’un coneixement entorn del patrimoni històric que s'està traduint.

Com a tercera clau al voltant d’aquest tipus de traducció, i relacionada directament amb la dimensió històrica, artística i cultural, destaca la traducció de productes multimèdia. Aquests varien, des de les aplicacions de telèfons mòbils fins a enciclopèdies actualitzades o visites guiades. Aquest treball comporta una enorme càrrega d'hores, per la qual cosa s'han de tenir en compte les hores de treball destinades per l'agència de traducció o professional de la traducció i la informació.

De la mateixa manera, la traducció de textos audiovisuals passa pel subtitulat. Aquest és un treball molt habitual al cinema i, últimament, a la televisió, atès el creixement i auge pel que fa a la producció de sèries i documentals. En aquest sentit, cal cuidar el sentit del llenguatge utilitzat i les característiques de cada llengua de destinació.

Finalment, la traducció de textos audiovisuals inclou també treballs d'accessibilitat als mitjans, els quals aborden, des de la traducció, catàlegs, notes de premsa i trobades amb els mitjans de comunicació.