La traducció de continguts digitals

15.06.2016
La traducció de continguts digitals

L’aparició d’Internet i la seva extensió entre la societat han implicat nombrosos canvis quant a les nostres comunicacions. Un dels canvis més significatius té a veure amb la publicitat dels serveis i productes de les organitzacions empresarials, les quals tenint en compte l’ús que els consumidors fan de la xarxa, s’han vist abocats a publicitar-se a través de l’entorn en línia.

En aquest sentit, la comunicació 2.0 ha generat diversos canvis. Si bé en aquest blog ja hem al·ludit al més important d’ells, la generació d’una pàgina web corporativa per part dels negocis per atraure l’atenció dels clients, aquesta iniciativa no és més que la punta de l’iceberg de l’estratègia que han de seguir.

Així, la generació de continguts –actualitzats, interessants i útils per a l’audiència- ha esdevingut un dels pilars de qualsevol estratègia en línia. Què cal fer, però, en cas que una determinada empresa s’adreci a un públic exterior, la llengua nadiua del qual sigui diferent del castellà?

Com succeïa amb la pàgina web, aquests continguts han de ser traduïts a aquelles llengües de destinació que parlin els clients als quals es vulgui adreçar l’organització empresarial.

Per això, és fonamental que qualsevol empresa que es vegi en aquesta situació, no opti només per la generació de continguts sinó que aquests siguin traduïts. Els continguts digitals poden difondre’s a través de formats diferents –blogs, vídeos, infografies- però el més important és que siguin desenvolupats en la llengua habitual del client a qui es vol adreçar concretament l’empresa.

No serveix de res la creació de continguts si aquests no seran transmesos al seu públic objectiu. Tots els esforços seran en va i cauran pel seu propi pes. Per contra, els continguts que a més de ser actualitzats, pel seu interès i utilitat, siguin traduïts a la llengua de l’usuari, tindran totes les possibilitats que aquest associï positivament allò que està llegint amb la marca que els publica.

D’aquesta manera, l’empresa potencia la seva imatge de marca. Però aconsegueix alhora altres avantatges, com ara l’augment del nombre de visites rebudes a la seva pàgina web o botiga en línia i l’increment de les interaccions dels usuaris en al·lusió al seu negoci, entre d’altres.

Perquè aquests avantatges es compleixin, però, és necessari disposar d’un servei de traducció professional, que aporti les garanties suficients que el text conté el missatge tal com es vol transmetre. A més, el servei de traducció ha de conèixer les característiques de la comunicació 2.0 –entre les quals es troben l’enriquiment dels textos, les paraules claus o keywords, i la seva facilitat per al posicionament orgànic o SEO-.

Sense ells, el fet de submergir-se en l’univers d’Internet serà un fet, però aconseguir sortir beneficiat de la xarxa serà encara molt lluny.