La traducció al sector automobilístic

08.04.2015
La traducció al sector automobilístic

Un dels sectors econòmics més importants és l'automobilístic

A més, les activitats que aquest sector congrega compten amb una gran rellevància a Espanya. La raó d’aquesta rellevància és la ubicació de plantes de fabricació en aquest territori, de les quals es deriven moltes altres funcions de tipus econòmic, també registrades dins de les seves fronteres.

Per aquest motiu la traducció al sector automobilístic es converteix en un treball important a realitzar i comprèn nombroses arestes. Molts consideren el sector automobilístic com el sector del món industrialitzat que més depèn del màrqueting multilingüe. De fet, tant els fabricants com els proveïdors entenen les traduccions com a eines fonamentals amb les quals concloure el cicle de producció.

Així, els desajusts dels calendaris i els canvis d'última hora són problemes que afecten a la feina del sector automobilístic, però que no afecten directament a la traducció. No obstant això, la traducció se centra a millorar la marca del sector gràcies a la predisposició de manuals tècnics en diferents idiomes i a la resta de documents de màrqueting necessaris per a l'exportació d'aquest mitjà de transport.

Això es deu al fet que avui dia la indústria de l'automòbil s'enfronta a diversos reptes, entre els quals destaca la competitivitat internacional i la importància de la integració en la localització intel·ligent a l'inici del procés de desenvolupament. Per aquest motiu és imprescindible combinar una traducció precisa amb una qualitat i garantia del producte a oferir.

La necessitat del traductor professional

Els reptes de la indústria de l'automòbil i la competitivitat internacional han augmentat la importància de la integració de la localització intel·ligent just al principi del procés de desenvolupament. És per això que avui dia el sector automotriu depèn en gran part de la traducció perquè el seu èxit es materialitzi, sigui quin sigui el seu tret diferencial: la proposició de venda, un disseny excepcional, el confort del conductor i de la conducció, la suspensió o les innovacions en la distribució del pes.

Tanmateix la traducció d'aquesta indústria necessita complir una sèrie de requisits legals i normatius. Per això aquest servei s'ha de contractar a un traductor professional que mostri garanties. A partir d'aquí aquest podrà traduir manuals tècnics i de servei, documentació, comunicacions corporatives, materials promocionals, de màrqueting i de publicitat així com informes de recerca.