No dubtis a deixar els teus estudis financers a mans del traductor adequat

Estudis Financers a mans del Traductor adequat


Els estudis financers són anàlisis detallades que mesuren la capacitat d'una empresa per ser rendible a llarg termini.

A l'hora de determinar i avaluar aquesta rendibilitat, nombrosos factors entren en joc: estimacions de vendes, inversions, estudis de mercat, costos… Deixaries la redacció d'un estudi financer a mans de qualsevol? A continuació assenyalem per què no has de confiar tampoc en el traductor equivocat.

Els estudis financers s'utilitzen sovint a l'hora d'avaluar un projecte d'inversió o plantejar un canvi important en els objectius d'una empresa. Aquests estudis analitzen quins recursos es necessiten per iniciar aquest nou projecte, els costos de les operacions i els ingressos que s'esperen rebre. Per tant, per realitzar un correcte estudi financer s'ha de comptar amb estudis previs de mercat i conèixer a la perfecció les característiques de l'empresa.

 

El paper del traductor

Encara que a priori pugui semblar que el traductor no és més que la persona encarregada de transmetre el contingut de l'estudi a un altre idioma, és important que aquest estigui familiaritzat amb l’empresa, conegui les característiques del mercat en el qual actua i domini a la perfecció el llenguatge financer, tant en l'idioma actiu com en el passiu.

 

L'empresa

Se situa sempre com a punt de partida a partir de la qual es realitzarà l'informe. És important que el traductor no només estigui al corrent dels seus èxits i assoliments, sinó també dels seus problemes i febleses. D'aquesta manera, podrà ser objectiu i precís a l'hora de traduir l'estudi financer.

En segon lloc, ha de conèixer la situació, les complexitats i les oportunitats que ofereix l'àmbit en el qual operarà l'empresa, és a dir, el mercat. Normalment, els traductors especialitzats en traducció financera i de negocis es mantenen informats de l'actualitat econòmica i coneixen la legislació dels països implicats en la traducció.

És important a més que el traductor domini el llenguatge financer en els dos idiomes. Normalment, els traductors especialitzats en traducció financera tenen un ampli coneixement dels temes relatius a l'economia, assegurant així traduccions lliures d’errors, omissions o imprecisions.

Avui dia, no solament les grans empreses multinacionals sol·liciten els serveis dels traductors. Petites i mitjanes empreses opten també per situar-se a l'estranger o depenen de capital d'altres països, per la qual cosa necessiten presentar els seus estudis financers o altres documents en diferents idiomes. Moltes d'aquestes empreses sol·liciten els serveis d'empreses de traducció internacionals, atès que aquestes garanteixen que el seu encàrrec sigui realitzat per professionals especialitzats en traducció financera.

 

Sobre l’autor

Frédéric Ibanez

L’equip editorial dirigit pel fundador del grup al qual pertany Alphatrad està format per experts especialitzats en serveis lingüístics. El nostre objectiu és oferir-li regularment articles vinculats a la traducció i als serveis lingüístics per poder respondre millor a les seves necessitats.

Afegiu un nou comentari