Serveis Lingüístics

Respostes específiques als vostres projectes

Traduccions

Traducció tècnica, jurídica, comercial, financera, etc.

Revisió

Feu revisar pels nostres experts les traduccions que heu fet internament a la vostra empresa.

Maquetació

Per als vostres documents en llengua estrangera: caràcters llatins, ciríl·lics, àrabs, asiàtics i d’altres.

Transcripció d’àudio y vídeo

Conserveu una còpia escrita de conferències, reunions, vídeos (en qualsevol llengua).

Doblatge de veu

Animeu els vídeos i DVD i proposeu una versió multilingüe.

Subtitulació

Subtítols en diferents idiomes per a vídeos destinats als mercats internacionals.

Serveis de Interpretació

Interpretació

Interpretació d’enllaç, consecutiva, simultània, telefònica ...

 

Una xarxa única de traductors experts

Una red única de traductors experts. Alphatrad disposa d'una amplia gama de serveis de traducció, comptant amb nombrosos col·laboradors, així como una fort capacitat de resposta al servei d'idiomes per al client.

El seu programa informàtic Alphasearch, integrat en una base de dades internacional, assigna el vostre projecte de traducció al traductor disponible més competent, independentment del tipus de text a traduir: un informe anual, un contracte de treball, un catàleg comercial, un estat financer, un pla, un comunicat de premsa, un manual d'ús, un lloc web, un tarifari, una nota de premsa, un correu jurídic, un catàleg, una revista interna, un document de màrqueting, etc.