Maquetació i traducció de catàlegs i fullets

La qualitat de la comunicació passa, obligatòriament, per una fase de disseny gràfic, que sovint és complementària d’una traducció.

Maquetació i traducció de catàlegs i fullets

La maquetació (en anglès DTP, Desktop Publishing) és el conjunt de processos informàtics (ordinador, programes informàtics, perifèrics, etc.) que permeten crear documents pensats per a ser impresos.

La maquetació de catàlegs i fullets comercials convencionals generalment no suposen cap problema.

Malgrat això, els documents tècnics, científics o comercials necessiten la intervenció d’un dissenyador gràfic, que farà servir programes d’edició electrònica.

Podrà digitalitzar una fotografia, un esquema o, fins i tot, tornar a dibuixar un plànol o un esbós. La verificació de la disposició dels textos queda garantida per persones que coneixen les llengües utilitzades i, a més, és una garantia de seguretat per a la vostra comunicació. Els riscos d’errors s’eliminen amb poc cost.

 

Podem fer la traducció dels vostres documents tècnics i publicitaris amb l’ajuda dels programes informàtics de maquetació següents:

 • Adobe InDesign
 • Adobe PageMaker
 • QuarkXPress
 • FrameMaker
 • Microsoft Publisher
 • Microsoft Word
 • Scribus
 • OpenOffice.org
 • Adobe Illustrator
 • CorelDraw
 • Freehand
 • ...

 

Para més informació, poseu-vos en contacte per correu electrònic amb barcelona@alphatrad.com o per telèfon al 901 264 200.