Traduccions d’idiomes

Traducció tècnica

Manuals d’ús, manuals d’instruccions, etc.

Traducció jurídica

Estatuts d’empresa, contractes, judicis, llicències, etc.

Traducció comercial

Traducció per a empreses, negocis i import-export.

Traducció financera

Traducció financera

Oferim traduccions especialitzades de textos financers per a qualsevol necessitat de la seva empresa.

Traducció urgent

Els vostres documents, traduïts en menys de 24 hores.

Traducció jurada

Carnets de conduir, visats, permisos, documents per a l’Administració.

Traducció de llocs web

Traducció de llocs web estàtics o dinàmics.

 

Els reptes d’una bona traducció

A les traduccions d'idiomes, el repte és crear un pont entre la llengua d'origen (texte original) i la llengua de destí (transcripció final), dominant cada matís a la perfecció.

El traductor ha de dominar els matisos de la llengua d’origen per tal de reconstruir el context tècnic o cultural en el text final. Aquesta és la raó per la qual, en una traducció, la llengua de destinació és la llengua materna dels traductors experts que ALPHATRAD proposa.