Noticies

En l’actualitat, l’anglès és l’idioma mundial. Fins i tot, abans de l’expansió d’Internet i la globalització associada, el coneixement de l’anglès era un requisit bàsic a la major part de professions. Avui dia, és possible comunicar-se en anglès a gairebé tots els països del món i l’avaluació d’una prova va mostrar en quins països els seus habitants es desenvolupaven amb gran destresa en anglès, a més de fer-ho en la seva llengua materna.
Per poder satisfer una exigència externa de darrer minut o fer front a un esdeveniment imprevisible, de vegades cal encarregar la traducció urgent d’un escrit per al mateix dia. A més de cercar un traductor que pugui reaccionar amb rapidesa davant aquesta necessitat, tampoc no s’ha de deixar de banda la qualitat del servei, per la qual cosa la professionalitat i les competències del traductor no poden ser secundàries  
La revisió de traduccions i textos és una part fonamental del treball de qualsevol traductor professional. I és que si volem que un document assoleixi uns estàndards de qualitat i rigor és necessari repassar diverses vegades el document abans d’enviar-lo.
El terme Work-Life-Balance defineix la relació entre la feina i la vida privada. Si tots dos àmbits estan en harmonia l’un amb l’altre, es parla d’un equilibri perfecte entre la feina i la vida privada, i per tant, d’una relació sana entre ambdues esferes de la vida. El BLI (Better Live Index) es mesura fent servir els criteris que estableix l’OCDE, en els quals s’inclouen les condicions de l’habitatge, l’educació, el medi ambient, la salut i la satisfacció percebuda a la vida personal.
Els viatges urbans són un veritable clàssic per a les estades més curtes. Especialment a la primavera i a principis de l’estiu, són cada cop més els viatgers que es decanten pels viatges urbans. Durant els últims anys, algunes fórmules han experimentat un autèntic boom, perquè a través d’Airbnb es poden trobar allotjaments barats al centre de les metròpolis, mentre que els vols de baix cost permeten un viatge relaxat i entretingut. Les pernoctacions a les grans metròpolis posen de manifest de manera clara quines ciutats són més populars.