Traduccions i serveis lingüístics en valencià

Empresa traducció en llengua valenciana

La nostra oficina ofereix un servei professional de traducció en valencià, a més de diversos serveis lingüístics

Traducció de textos especialitzats, traduccions jurades, serveis d’interpretació, locucions, correccions i revisions: la nostra oficina és una agència de serveis lingüístics que ofereix un servei complet a càrrec d’experts nadius i altres professionals lingüístics a escala mundial. La nostra xarxa li proporcionarà un servei d’alta qualitat amb més de 80 sucursals a tot Europa. 

 

Oferim els nostres serveis en diverses combinacions d’idiomes:

  • Castellà ⇔ Valencià
  • Anglès ⇔ Castellà
  • Francès ⇔ Castellà
  • Italià ⇔ Castellà
  • Portuguès ⇔ Castellà
  • Neerlandès ⇔ Castellà
  • Castellà ⇔ Alemany
  • ...

Serveis lingüístics en valencià:

 

Dades interesants sobre la llengua valenciana

El valencià és la varietat oficialment reconeguda i normalitzada de l’idioma català a la Comunitat Valenciana. Mentre que a les grans ciutats de València i Alacant la majoria dels habitants parlen espanyol, a les zones rurals el valencià es cultiva amb una creixent confiança en ell mateix. Entre els habitant de la ciutat, el valencià ha estat considerat durant molt de temps una «llengua camperola». El valencià també es parlava als pobles durant la dictadura de Franco, encara que va ser prohibit durant la postguerra.

Des de principis dels anys noranta, l’educació a les escoles s’ha ofert de manera bilingüe però, paulatinament, l’ensenyament en valencià ha anat guanyant terreny de manera significativa. Com a exemple, les classes principals, els llibres de text i els exàmens estan en valencià, relegant al castellà a una mera assignatura. Qualsevol que sol·liciti un lloc a l’Administració pública a la Comunitat Valenciana té avantatges si parla valencià i, sobretot, si l’escriu correctament.

Com el valencià no està classificat internacionalment com idioma amb dret propi, comparteix els codis d’idioma ISO 639 ca i cat, i el codi SIL CLN amb el català.