Traducció mèdica

Traduccions mèdiques

Les traduccions d’informes, estudis i altres documents mèdics similars, així com de textos tècnics mèdics (com, per exemple, dispositius auxiliars per a un ús quirúrgic) o textos farmacèutics, han de ser efectuades imperiosament per traductors especialitzats. En aquest àmbit, la precisió professional dels conceptes i l’exactitud dels continguts són requisits essencials. Per això, els nostres traductors mèdics són també farmacèutics o tenen formació prèvia en el camp de la medicina o l’assistència sanitària.

 

Els nostres camps d’especialització:

> Traduccions mèdiques:

 • Diversos camps d’especialització
 • Informes mèdics / Historials clínics
 • Estudis clínics / Protocols clínics
 • Articles científics; recerca
 • Qüestionaris mèdics
 • Anàlisis
 • Pàgines web
 • Etc.

> Traduccions per a la indústria farmacèutica:

 • Declaracions de productes
 • Prospectes de medicaments
 • Tecnologia farmacèutica
 • Etc.

> Traduccions de tecnologia mèdica i diagnòstic:

 • Dispositius d’ús mèdic
 • Dispositius auxiliars per a ús quirúrgic
 • Tecnologia de laboratori
 • Radiologia
 • Instruccions d’ús
 • Etc.

> Traduccions d’assistència sanitària general:

 • Atenció sanitària preventiva
 • Informació per a pacients
 • Nutrició/salut
 • Gestió de l’assistència sanitària/infermeria
 • Consentiments informats
 • Etc.