Com influeix una traducció correcta de les notes de premsa en el teu pla de comunicació?

Com influeix una traducció correcta de les notes de premsa?


Las notes de premsa són sovint un element clau per aconseguir un pla de comunicació reeixit, ja que tenen una estructura i un estil molt concrets. El missatge ha de ser concís, fluït i senzill. Una traducció dolenta, que pugui donar lloc a una lectura amb dificultat i que utilitzi un llenguatge imprecís, pot fer que els periodistes perdin l’interès per la informació rebuda o que no en publiquin el contingut.

Les notes de premsa són una eina bàsica a través de la qual la informació arriba als mitjans de comunicació, que s’encarregaran de la seva difusió definitiva. Tot i que el treball final quedarà en mans del periodista, és important que la nota segueixi l’estil del llenguatge periodístic per tal de facilitar el treball posterior dels professionals. Per aconseguir-ho, es fa servir el mètode de la piràmide invertida i la regla de les 5W.

- Piràmide invertida: consisteix a escriure primer el més important i deixar per al final els detalls menys imprescindibles. A més, quant a l’estructura, es recomana afegir sempre una capçalera (indicant la categoria de la nota de premsa), un titular, una entradeta, el cos del text i la informació de contacte.

- La regla de les 5W: són el what (què), who (qui), where (on), when (quan) i why (per què). S’ha d’afegir, finalment, una H: how (com). Una nota de premsa correcta ha d’oferir informació que doni resposta a totes aquestes preguntes.

Però, què succeeix quan la nota de premsa ha de traduir-se a altres idiomes? El traductor ha de garantir que tota la informació quedi traduïda, però també que el contingut i l’estructura respectin els cànons periodístics mencionats.

La imatge d’una marca, institució o empresa depèn en gran manera de la seva relació amb els mitjans. Si els periodistes valoren la informació que reben d’una font, la tindran en compte a l’hora de planificar el contingut que es publicarà en futures ocasions. Així, una traducció correcta de les notes de premsa pot influir molt positivament no només en un pla de comunicació actual, sinó també en els plans futurs. 

 

Sobre l’autor

Frédéric Ibanez

L’equip editorial dirigit pel fundador del grup al qual pertany Alphatrad està format per experts especialitzats en serveis lingüístics. El nostre objectiu és oferir-li regularment articles vinculats a la traducció i als serveis lingüístics per poder respondre millor a les seves necessitats.

Afegiu un nou comentari