La traducció, aliada amb la promoció de les energies renovables

12.01.2016
La traducció, aliada amb la promoció de les energies renovables

La idea d’un món més verd i independent dels sistemes actuals de proveïment energètic com el petroli o el carbó és cada cop més atractiva per a particulars, empreses i investigadors. En la lluita per donar a conèixer l’ús d’aquestes energies inesgotables, la difusió de la informació i, conseqüentment, la traducció juguen un paper molt important. Tot seguit, presentem alguns dels àmbits en els quals són més demandats els serveis de traductors especialitzats en energies renovables:

 

Innovació i investigació

Moltes universitats i centres d’investigació públics i privats estudien aquestes fonts d’energia, amb l’objectiu d’optimitzar-ne l’ús i rendibilitzar-ne els costos. Per a aquests centres, el fet de compartir informació i poder difondre els resultats de les investigacions (mitjançant articles acadèmics i altres publicacions) és de vital importància. Al cap i a la fi, l’objectiu és comú: la implantació de l’ús d’energies netes al planeta. A causa de la seva complexitat, aquets estudis i publicacions sovint són realitzats per traductors especialitzats en el sector energètic.

 

Difusió al públic en general

La traducció de textos divulgatius, fullets informatius o manuals d’ús d’instal·lacions, per exemple, també és encarregada a traductors professionals. La premsa, els particulars o les empreses demanen sovint informació sobre novetats, usos o problemes relatius a aquestes energies.

 

La traducció lligada a la legislació

Els traductors especialitzats en energies renovables solen estar al tant de la legislació a què estan subjectes aquestes energies. La Unió Europea juga un paper important en aquest àmbit, per això la traducció d’idiomes com ara l’anglès, el francès o l’alemany, oficials a la Unió, és molt demandada.

 

Conscienciació

Finalment, i no per això menys important, molta de la informació que es crea (i que es tradueix) en relació amb les energies netes té com a objectiu conscienciar la societat en el seu ús responsable, minimitzant així l’impacte mediambiental i assegurant la correcta preservació del nostre planeta.