Aspectes a tenir en compte en les traduccions farmacèutiques en pandèmia