Claus de la traducció de doblatge

15.09.2014
Claus de la traducció de doblatge

El doblatge és un servei de traducció que forma part de la vida quotidiana de les persones. Una situació que s’accentua en el cas espanyol, ja que Espanya és un dels estats europeus on el doblatge té un nombre major de seguidors. I és que aquesta modalitat és la que té més presència a les pantalles dels cinemes i els televisors espanyols, motiu pel qual convé conèixer les seves particularitats.

En aquest sentit, començarem definint el concepte. El doblatge és una modalitat de traducció que consisteix a subtitular la banda sonora d’un text audiovisual en la llengua d’origen per una banda sonora en la llengua de destinació del mateix text. El seu tret distintiu és la necessitat d’aconseguir una sincronia visual.

El procés de la traducció de doblatge comença amb l’encàrrec. Normalment, es tracta de productores, cadenes de televisió o empreses de publicitat, encara que també poden aparèixer altres clients. Aquests lliuraran el material al traductor, qui s’encarregarà de fer la traducció i començar la fase d’ajust a continuació. Aquesta fase es denomina també adaptació i és una de les més polèmiques.

En ella s’utilitzen una sèrie de símbols que ajuden els actors i tècnics a realitzar la seva feina. Aquests símbols poden indicar des de la presència de pauses fins a la conveniència de retardar l’inici d’una intervenció, filtrar tècnicament durant la mescla de veu o l’existència de reverberació.

Un cop finalitzada la fase d’ajust existeix una fase de revisió lingüística, l’objectiu de la qual és garantir a l’espectador que el producte que arriba a la pantalla és correcte des del punt de vista de la normativa de la llengua en què s’emet el doblatge.

La fase següent és el procés de direcció. Aquesta fase consisteix en la interpretació dels diàlegs i, si escau, a dur a terme les modificacions lingüístiques pertinents. Finalment, els tècnics s’encarreguen de fer les mescles de les diverses pistes enregistrades i d’incloure-hi els ambients i la banda sonora.

Pel que fa als gèneres de la traducció de doblatge, convé indicar que no tots els textos que apareixen a la pantalla són susceptibles de doblatge. Aquest procediment correspon a factors polítics, tècnics i socials. I, tenint en compte aquestes limitacions, es pot assenyalar que existeixen quatre gèneres de doblatge: drama, informació, publicitat i entreteniment.

Un procediment complex del qual el traductor n’ha de ser conscient, coneixent tots els aspectes que envolten aquesta activitat. A més, és necessari que sigui conscient dels diversos aspectes respecte de la seva feina: la dimensió semiòtica, la dimensió pragmàtica i la dimensió comunicativa de cadascuna de les traduccions de doblatge involucrades.

Sens dubte, el doblatge és un treball de traducció ardu i complex. Per això, les empreses i particulars que necessitin aquest servei hauran de contactar professionals que executin una traducció de característiques similars, amb qualitat i garanties suficients per complir aquests aspectes.