Exposicions i fires a l’estranger: avantatges i consells de preparació

Exposicions i fires a l’estranger avantatges i consells de preparació

Les fires de comerç exterior impulsen les exportacions

Les fires internacionals, en particular, continuen atraient les petites i mitjanes empreses amb vocació internacional. Són una de les plataformes més eficaces per tenir accés a la informació i la comunicació transfrontereres. Quan es participa en una fira, es promou de manera específica el contacte amb els clients internacionals, la qual cosa potencialment podria fer créixer el seu negoci d’exportació. A més, per obrir nous mercats, el millor és participar en fires comercials d’àmbit internacional. Les estadístiques posen de manifest que una quarta part de totes les comandes d’exportació estan directament o indirecta relacionades amb la participació en les fires comercials que se celebren a l’estranger.

 

Resum dels principals avantatges de les fires de comerç exterior:

 • Possibilitat de presentar els seus propis productes a l’estranger: a cap altre indret poden presentar la seva oferta als possibles interessats internacionals de manera tan eficient i directa com en una fira comercial.
 • Possibilitat de recaptar informació sobre els competidors: a les fires de comerç exterior, aprendrà de primera mà quines innovacions i novetats estan oferint i desenvolupant els competidors internacionals actualment.
 • Possibilitat d’establir contactes interessants: a les fires de comerç exterior, podrà entrar en contacte directe amb clients o socis locals potencials. Això no només s’ha de reflectir en les seves vendes, sinó que a més li pot proporcionar beneficis estratègics per a futurs negocis.
 • Canal de distribució just: les vendes directes redueixen l’esforç de fer trucades incòmodes i fredes, i fer arribar la seva publicitat a l’estranger.
 • Idees per al desenvolupament dels productes: les fires són plataformes per a la innovació, que poden impulsar millores en la pròpia producció.
 • Manteniment de la imatge: a cap altre indret s’estableixen contactes i negociacions com a les fires comercials. Una primera impressió positiva segueix sent, fins i tot internacionalment, una excel·lent manera d’establir contacte a la qual d’altra manera no tindria probablement accés.
 • Noves destreses socials: a més dels beneficis econòmics, pot adquirir més coneixements sobre les pràctiques comercials en altres països mantenint converses cara a cara a les fires de comerç exterior.

 

La preparació de fires a l’estranger

Durant el període que precedeix a la celebració d’una fira a l’estranger, l’esforç de planificació és òbviament major que quan es participa en una fira nacional. Cal prestar més atenció i realitzar un esforç econòmic i una major inversió de temps, encara que en darrera instància és una cosa que acaba valent la pena.

Las fires internacionals estan guanyant importància

Les empreses orientades a l’exportació de totes les grandàries es beneficien de la seva participació en les fires de comerç exterior. Els contactes personals que s’estableixen amb els visitants de comerç internacional faciliten la introducció als mercats estrangers o poden crear un nou potencial de vendes.

 

Suport lingüístic

La nostra agència té també traductors nadius amb experiència que treballen en el context de les fires i les exposicions.

A més dels nostres traductors, que abasten prop de 100 llengües, tenim també experts capaços d’oferir altres serveis lingüístics:

 • Serveis d’interpretació
 • Serveis de locució (p. ex vídeos per a la promoció de productes, presentacions empresarials, etc.)
 • Serveis de revisió
 • Subtitulació de vídeos
 • Transcripcions de material audiovisual

Esperem les seves consultes; la millor manera per informar-se es a través del nostre formulari en línia o bé per correu electrònic.