El reciclatge a la UE – Qui assoleix les majors quotes?

El reciclatge a la UE – Qui assoleix les majors quotes

El reciclatge de les matèries primeres que ja s’han utilitzat no només tracta de conservar els recursos, sinó també el medi ambient. Un cop usats, els plàstics, els materials de construcció, el vidre i altres materials es poden processar mitjançant diversos processos tècnics per ser reintroduïts de nou en els cicles de fabricació. El vidre es converteix de nou en vidre, els plàstics es premsen en forma de material granulat per a la fabricació de nous envasos o plàstics modelats, mentre que els materials de construcció sovint es poden reutilitzar també per a la construcció de carreteres o ser processats en formes significatives un cop triturats mecànicament.

 

Percentatge de reciclatge del 65 % per al conjunt d’Europa a partir de l’any 2035

A la UE existeixen objectius clars per al reciclatge dels residus municipals, és a dir, dels residus domèstics. Per a l’any 2055, el 55 % dels residus hauran de ser reciclats. Alguns països es troben ja per sobre d’aquest objectiu, ja que a més d’Àustria i Alemanya, els eslovens tampoc no s’han de preocupar per assolir el percentatge establert. A Malta, no obstant això, només el 7 % dels residus municipals es reciclen actualment i a Romania la quota arriba a poc més del 13 %. Grècia i Xipre, amb un 17 %, ja van un pas per davant, encara que es troben encara bastant lluny dels requisits fixats per la UE.*

 

Una bona comunicació fomenta el procés de reciclatge

Molts fabricants compren matèries primeres i productes de tot el món per fabricar els seus productes. Sobre tot, en els camps de la química i la ciència dels materials, es necessiten traductors que estiguin capacitats per crear línies uniformes que facin progressar el complex procés del reciclatge. Contacti amb nosaltres i li atendrem amb molt de gust.

 

*Font: Statista