Què cal tenir en compte per a la revisió de traduccions i textos

Què cal tenir en compte per a la revisió de traduccions i textos


La revisió de traduccions i textos és una part fonamental del treball de qualsevol traductor professional. I és que si volem que un document assoleixi uns estàndards de qualitat i rigor és necessari repassar diverses vegades el document abans d’enviar-lo.

És habitual que, quan un autor rellegeix un text propi, aquest no sigui capaç d’identificar els possibles errors que ha comès. Això esdevé, segons el psicòleg de la Universitat de Sheffield, Tom Stafford, ‘quan el cervell combina el que veiem i el que esperem veure’. És a dir, ‘com que hom sap allò que volia escriure, llavors això interferirà en el que ha escrit realment’. 

Això explica que sigui molt més difícil detectar els errors propis que no pas els errors dels demès, i que la correcció i relectura de cada traducció o text esdevinguin molt necessàries.

 

Aspectes a revisar en traduccions i textos

A l’hora d’examinar qualsevol text amb l’objectiu d’eliminar errors, inexactituds o faltes d’ortografia és molt important anar pas a pas.

En primer lloc, és fonamental comprovar que es compleixin les regles lingüístiques de l’idioma final. És important també prestar atenció a:

  • Gramàtica.
  • Ortografia.
  • Tipografia.
  • Sintaxi.
  • Estil.

Només un expert coneixedor de la llengua serà capaç d’identificar i corregir possibles errors en aquest àmbit.

També és important buscar professionals especialitzats en la temàtica del text que volem traduir i revisar, per tal de garantir que les expressions utilitzades siguin les adequades i s’ajustin al sentit del document original. Això és especialment delicat en el cas de contractes comercials, informes mèdics i altres documents similars.

A més d’això, és important prestar atenció a altres detalls menors com ara:

  • Cercar i eliminar dobles espais.
  • Revisar que totes les xifres siguin correctes.
  • Comprovar que els noms propis de ciutats, persones…  estiguin ben escrits.
  • Deixar sempre un espai abans dels símbols (%, & o altres).
  • Unificar l’ús de cometes o altres grafismes.

Finalment, el més important de tot és la revisió de traduccions i textos. La relectura del document una i altra vegada és la clau. Cal posar en dubte cadascuna de les parts del text, des de les comes fins a la posició d’una paraula dins de la frase. Qualsevol es pot equivocar, però només aquell que revisa el seu treball amb ulls crítics serà capaç d’identificar els seus propis errors. 

 

Sobre l’autor

Frédéric Ibanez

L’equip editorial dirigit pel fundador del grup al qual pertany Alphatrad està format per experts especialitzats en serveis lingüístics. El nostre objectiu és oferir-li regularment articles vinculats a la traducció i als serveis lingüístics per poder respondre millor a les seves necessitats.

Afegiu un nou comentari