Què cal tenir en compte per a la revisió de traduccions i textos