Notícies sobre traduccions financeres

Els intercanvis multilingües entre diferents actors internacionals són comuns al món de les finances, i sovint requereixen els serveis de traductors professionals especialitzats, capaços d'oferir una traducció fidel i d'alta qualitat. Les traduccions financeres també requereixen un excel·lent coneixement de la terminologia específica sobre el món de les finances, una comprensió perfecta del document original (informes d'auditoria, anàlisi de riscos, informes financers, comptes anuals, etc.) i una gran atenció als detalls: qualitats i habilitats que a Alphatrad ens comprometem a oferir-te.

 

Com traduir un informe anual?
Per Frédéric Ibanez, Serveis de traducció professional
La traducció d’informes anuals és necessària en moltes situacions: exportació, internacionalització d’una oferta o trobar inversors locals o socis comercials en diferents països. Tal com succeeix amb qualsevol altre document financer, un estat anual s’ha de traduir amb molta cura i sempre per professionals qualificats.   Què és un informe anual? L’informe anual d’una empresa és un document produït a la fi de l’any comptable, en el qual es reflecteixen els resultats de l’empresa. Un informe anual inclou:
Llegir mes
Fets i números de la banca electrònica
Per Frédéric Ibanez, Internacional
La banca electrònica clàssica, a través de la qual es pot accedir als comptes bancaris personals a través d’Internet, no es va inventar a Silicon Valley, sinó que ho va fer un banc de consum de la zona de Düsseldorf. A la dècada de 1980, aquest petit banc va fer que per primer cop fos possible consultar les finances personals en línia. Va començar sent un sistema d’autoservei al vestíbul del banc, que permetia als seus clients accedir als seus comptes les 24 hores del dia.
Llegir mes
Estudis Financers a mans del Traductor adequat
Per Frédéric Ibanez, Serveis de traducció professional
Els estudis financers són anàlisis detallades que mesuren la capacitat d'una empresa per ser rendible a llarg termini. A l'hora de determinar i avaluar aquesta rendibilitat, nombrosos factors entren en joc: estimacions de vendes, inversions, estudis de mercat, costos… Deixaries la redacció d'un estudi financer a mans de qualsevol? A continuació assenyalem per què no has de confiar tampoc en el traductor equivocat.
Llegir mes