Notícies sobre traduccions financeres

Com traduir un informe anual?
La traducció d’informes anuals és necessària en moltes situacions: exportació, internacionalització d’una oferta o trobar inversors locals o socis comercials en diferents països. Tal com succeeix amb qualsevol altre document financer, un estat anual s’ha de traduir amb molta cura i sempre per professionals qualificats.  
Llegir mes
Fets i números de la banca electrònica
La banca electrònica clàssica, a través de la qual es pot accedir als comptes bancaris personals a través d’Internet, no es va inventar a Silicon Valley, sinó que ho va fer un banc de consum de la zona de Düsseldorf. A la dècada de 1980, aquest petit banc va fer que per primer cop fos possible consultar les finances personals en línia. Va començar sent un sistema d’autoservei al vestíbul del banc, que permetia als seus clients accedir als seus comptes les 24 hores del dia.
Llegir mes
Estudis Financers a mans del Traductor adequat
Els estudis financers són anàlisis detallades que mesuren la capacitat d'una empresa per ser rendible a llarg termini. A l'hora de determinar i avaluar aquesta rendibilitat, nombrosos factors entren en joc: estimacions de vendes, inversions, estudis de mercat, costos… Deixaries la redacció d'un estudi financer a mans de qualsevol? A continuació assenyalem per què no has de confiar tampoc en el traductor equivocat.
Llegir mes