Com traduir un contracte mercantil a l’anglès?

Com traduir un contracte mercantil a l’anglès?

El contracte mercantil és un element essencial per garantir la fluïdesa de les relaciones entre les dues parts. En el marc d’una activitat mercantil internacional, el contracte ha de ser traduït a la llengua del destinatari, respectant els conceptes jurídics i culturals locals. Vegem com s’ha de traduir un contracte mercantil a l’anglès.

 

Què és un contracte mercantil?

Un contracte mercantil és un document jurídic que regeix les relaciones mercantils entre dues parts, como, per exemple, un venedor i un comprador. El contracte és mercantil en el moment que és redactat per un comerciant o si es realitza en el marc d’un acte de caràcter mercantil. Si el contracte se celebra entre un comerciant i un particular, parlem d’un acte mixt.

Per tal que un contracte mercantil sigui vàlid, aquest haurà de contenir una determinada quantitat d’informació jurídica específica: clàusules precises relatives a l’objecte del contracte, els preus, la resolució de possibles litigis, així com la identitat d’ambdós signants i les condicions de l’acord, entre altres.

 

Quan has de traduir el teu contracte comercial a l’anglès?

En molts casos pot ser necessària la traducció d’un contracte mercantil a l’anglès: obertura d’una filial en un país de parla anglesa, activitats d’importació-exportació, associacions o col·laboracions comercials internacionals, etc.

Per la qual cosa, es tracta d’una etapa fonamental per garantir la transacció entre dos interlocutors de llengües diferents.

El contracte mercantil s’ha de traduir a l’anglès quan sigui la llengua d’una de les parts, però l’anglès també pot ser la llengua de referència per facilitar la comunicació entre ambdós signants.

 

Com s’ha de realitzar la traducció d’un contracte mercantil a l’anglès?

Tenint en compte l’objectiu d’aquest tipus de documents, és fonamental recórrer a un professional amb experiència per traduir un contracte mercantil a l’anglès de manera adequada. El més mínim error d’interpretació o descuit lingüístic pot desvirtuar la totalitat del document i causar importants perjudicis en cas de litigi.

Per tant, la traducció dels contractes mercantils a l’anglès ha de ser realitzada per traductors especialitzats en traducció jurídica. Només un traductor d’aquest tipus pot captar totes les especificitats d’un document tan tècnic i realitzar una traducció impecable, fidel a l’original i que respecti les normes jurídiques i els codis culturals locals.

Igualment, la llengua materna del traductor ha de ser l’anglesa (un traductor sempre tradueix cap a la seva llengua materna), i ha de ser originari del país al qual va dirigida la traducció.

Per exemple, per traduir un contracte mercantil per a un client dels Estats Units, el més adequat és adreçar-se a un traductor nord-americà. Existeixen nombroses diferències de vocabulari, gramàtica i ortografia entre l’anglès britànic i l’americà.

 

Afegiu un nou comentari