Com traduir un informe anual?

Com traduir un informe anual?

La traducció d’informes anuals és necessària en moltes situacions: exportació, internacionalització d’una oferta o trobar inversors locals o socis comercials en diferents països. Tal com succeeix amb qualsevol altre document financer, un estat anual s’ha de traduir amb molta cura i sempre per professionals qualificats.

 

Què és un informe anual?

L’informe anual d’una empresa és un document produït a la fi de l’any comptable, en el qual es reflecteixen els resultats de l’empresa. Un informe anual inclou:

  • Una carta del president de la junta directiva de presentació de l’estat dels comptes.
  • Una declaració anual d’activitat, on es revisen els fets més significatius que han tingut lloc durant l’any, les perspectives de futur, els factors de risc i els objectius per assolir.
  • Un informe anual inclou el balanç general, el compte de resultats, les notes sobre els comptes i, en ocasions, comptes d’empresa, estats d’auditoria, etc.

Aquest document és obligatori en alguns països per a empreses que volen establir-se o realitzar una activitat comercial allà. Entre altres coses, l’informe anual permet que les parts interessades coneguin l’estat dels comptes d’una empresa.

 

Per què fer servir un traductor especialitzat per traduir el teu informe anual?

La traducció financera és una àrea d’especialitat. Només traductors professionals especialitzats en el món de les finances i amb una sòlida experiència en aquest camp seran capaços de dur a terme aquesta tasca.

De fet, el traductor ha de comptar amb una formació o experiència professional al sector financer, per percebre i aplicar tots els detalls relacionats amb aquest camp i el tipus de contingut a traduir.

Por exemple, el traductor ha d’estar familiaritzat amb les normes internacionals d’informació financera (IFRS – International Financial Reporting Standards; GAAP – Generally Accepted Accounting Principles, etc.) relatius a la presentació d’informes de documents financers, amb la finalitat d’adaptar la traducció a les normes de cada país de destinació.

A més, els informes anuals contenen diferents tipus de continguts (contingut editorial, dades quantitatives, etc.) que requeriran unes habilitats molt específiques i variades, tant lingüístiques como financeres.

Un traductor professional especialitzat amb unes sòlides habilitats lingüístiques i experiència financera dominarà tots els detalls d’aquest document i serà capaç de generar una traducció amb un alt grau de precisió.

 

Quins són els reptes a l’hora de traduir un informe anual?

La redacció i traducció d’un informe anual adequat és essencial, ja que es tracta d’un document clau per a qualsevol empresa. En particular, pot resultar necessari en el cas de transaccions bancàries o a l’hora de sol·licitar finançament a inversors internacionals.

Finalment, la confidencialitat és altre dels factors clau en aquest tipus de documents. Per a això, hauràs de recórrer a una agència de traducció fiable i amb bona reputació, que pugui garantir una total discreció.

 

Afegiu un nou comentari