5 consells per a l’èxit internacional de la publicitat als cercadors

consells per a l’èxit internacional de la publicitat als cercadors


La publicitat als cercadors funciona a gairebé tot arreu, encara que existeixen una sèrie de diferències bàsiques, que es tradueixen en un encert més gran o més petit dels anuncis pagats. Abans de llançar campanyes internacionals SEA, cal conèixer com funcionen i incloure-les en la planificació.

 

Incloem tot seguit algunes recomanacions per preparar una campanya internacional.

 

Recomanació 1 – Mercat de destinació i potencial

Les experiències al mercat propi no poden transferir-se sense més ni més al mercat de destinació. Els productes o serveis que es poden vendre fàcilment al nostre país poden ser totalment desconeguts a Polònia, per exemple. En conseqüència, cal definir primer el mercat objectiu i valorar el seu potencial.

Recomanació 2 – Comunicació amb el client d’igual a igual

L’anglès s’ensenya com a segona llengua en nombrosos països i no cal oblidar-se que prop de 1.500 milions de persones entenen i parlen anglès. Així i tot, quan es pot, val la pena adreçar-se al grup destinatari en la seva llengua materna, i orientar el servei convenientment per tal de transmetre serietat i credibilitat.

Recomanació 3 – Diferències en les dates de festes i vacances

Hem de tenir en compte les diferències en les dates de les festivitats en qualsevol campanya SEA internacional, ja que de vegades es perllonguen diversos dies i afecten fins i tot a les vacances.

Recomanació 4 – Cercadors diversos

Google domina el mercat occidental, però a la Xina, per exemple, s’utilitza Baidu i a Rússia l’opció majoritària no és Google sinó Yandex. En la planificació d’una campanya SEA internacional s’han de tenir en compte els hàbits de cerca als diferents països per no perdre quota de mercat.

Recomanació 5 – Estudiar la competència

Les activitats dels competidors proporcionen idees valuoses per a campanyes SEA. Aprofita les Principals Claus Genèriques? Amb quines paraules longtail intenta arribar als seus clients? Aquell que aconsegueix diferenciar-se de la competència, pot conquerir nínxols de mercat que li permetran obtenir èxits a llarg termini.

 

Sobre l’autor

Frédéric Ibanez

L’equip editorial dirigit pel fundador del grup al qual pertany Alphatrad està format per experts especialitzats en serveis lingüístics. El nostre objectiu és oferir-li regularment articles vinculats a la traducció i als serveis lingüístics per poder respondre millor a les seves necessitats.

Afegiu un nou comentari