El Canadà resulta cada vegada més atractiu

Realitzar negocis al Canadà i suport lingüístic


El Canadà s’ha convertit en un mercat molt interessant per a les exportacions d’empreses europees, guanyant pes i importància cada any. Quant a la resta, no és una cosa que ens sorprengui, ja que el Canadà i la UE presenten alguns trets comuns quant a interessos econòmics. Ambdós operen amb èxit a l’exterior i les seves relacions mútues són molt estretes, tant en l’àmbit econòmic com en l’àmbit social i cultural. Això exigeix, marca i contribueix també sens dubte a una estructuració de la mentalitat de treball i de negocis similar a tots dos mercats. L’intent d’aconseguir una diversificació comercial el més àmplia possible, tant des del punt de vista geogràfic com des del punt de vista de les prestacions que s’ofereixen, es pot veure també en el paral·lelisme que existeix en l’estratègia política del comerç exterior.

Si tenim en compte tot l’anterior, podríem pensar perfectament també en el Canadà com un país d’entrada, una espècie de “trampolí” per a les empreses europees que vulguin introduir els seus productes en el mercat nord-americà. Pel que fa a la resta, l’entrada al mercat canadenc sol ser més fàcil, més beneficiosa i també més ràpida que no pas l’entrada als EUA.

Una peculiaritat del Canadà són sens dubte les grans distàncies existents dins d’aquest país. Les característiques dels mercats de la zona occidental, central i oriental del Canadà s’han desenvolupat amb trets que són en part molt diferents. Per a les empreses europees, això significa que, en entrar al Canadà, hauran de centrar-se en una regió determinada, o bé tenir en compte en els seus càlculs les elevades despeses de transport i la diversitat de cultures, idiomes, pretensions i necessitats de consum que es poden trobar a la part oriental i a la part occidental. 

El Canadà és el major exportador mundial de fusta i un dels majors exportadors de combustibles fòssils. Les reserves de fusta, així com les reserves d’aigua, són pràcticament inesgotables. El Canadà ocupa també el tercer lloc, després dels EUA i Rússia, en la producció de gas natural i el sisè país en producció de petroli. El país disposa també de la segona major reserva de petroli del món i, a part d’això, és un dels principals productors de diamants; més del 90 per cent s’exporten a la UE (Londres, Amsterdam). El Canadà és també, després del Kazakhstan i Austràlia, el següent major productor d’urani (18% de tota la producció mundial). A mesura que passa el temps, també van adquirint més importància els grans jaciments de matèries primeres no energètiques, com els de mineral de ferro, or, coure, níquel i terres rares, que tenen una importància especial per a la indústria europea, amb un valor afegit. 

Amb molt de gust, ajudarem les empreses europees interessades a trobar socis comercials canadenques i a establir contactes, no només en relació amb els problemes de l’idioma. Els nostres intèrprets nadius especialitzats en llegües estrangeres han assolit també una reconeguda competència, de manera que amb l’ajut dels nostres serveis de traducció es pot crear una base d’enteniment professional i de confiança plena.  

 

Sobre l’autor

Frédéric Ibanez

L’equip editorial dirigit pel fundador del grup al qual pertany Alphatrad està format per experts especialitzats en serveis lingüístics. El nostre objectiu és oferir-li regularment articles vinculats a la traducció i als serveis lingüístics per poder respondre millor a les seves necessitats.

Afegiu un nou comentari