Nova denominació d’AlphatradEstimats clients, col·laboradors i amics:

Pot ser hagin observant que, en els últims diez, alguns textos i les imatges del nostre lloc web https://www.alphatrad.es han canviat. Efectivament, hem renovat tant la nostra denominació comercial com el nostre logotip; on abans llegien Alphatrad Espanya, ara podran veure Alphatrad Spain, Optilingua Group, i el logotip reflecteix també aquest canvi.

Per què aquest canvi?

La nostra expansió internacional –ja no estem present només a Europa- és la causa que volem expressar millor qui som i quin és el nostre entorn. Hem triat una denominació en anglès, ja que considerem que és l' idioma internacional dels negocis, i mitjançant la incorporació de la marca registrada Optilingua volem fer constar la nostra pertinença a un sòlid Grup empresarial.

Volemque els nostres actuals clients, i també els potencials, sàpiguen que la nostra empresa pertany a un grup internacional amb presència en diversos països.

Quines són les nostresavantatges competitius?

AlphatradSpain, amb la raó social Alphatrad International SL i un capital de 130.050 €, es la representant a Espanya de OptilinguaGroup.

Optilinguaes un grup internacional d'empreses, líder en traducció. Compta amb mésde 75 filials isucursals, a Espanya, Alemanya, Àustria, Canadà, EUA, França, Luxemburg, Portugal, Regne Unit i Suïssa.

Aquestaxarxa mundial, on col · laboren més de 2.500 traductors natius en mésde 70 llengües, ens permet seleccionar el traductor més adequat a la feina a realitzar, al paísdel' idiomade destí, el que abarateix els costos de traducció. La selecció la realitzem amb la nostra eina exclusiva de recerca, Alphasearch, que ens permet trobar el traductor idoni a partir de criteris de cost, combinació d'idiomes i terminologia tècnica.

A més, per les seves traduccionsoficials, jurades i certificades, fem servir les nostres filials amb els seus traductors jurats inscrits en els països de l' idioma al qual es tradueix, agilitzant tràmits i reduint costos.

Amb aquest canvi, els nostres clients han de fer algun canvi en les seves dades de gestió?


No, en absolut, les dades administratives no han canviat, i poden seguir contactant amb nosaltres pels mateixos mitjans de sempre, telèfon 901 264 200, correu electrònic barcelona@alphatrad.com, fax {FAX}, etc.

 

Moltes gracies per la seva atenció.

L’Equip d’Alphatrad Spain, Optilingua Group.

 

Sobre l’autor

Frédéric Ibanez

L’equip editorial dirigit pel fundador del grup al qual pertany Alphatrad està format per experts especialitzats en serveis lingüístics. El nostre objectiu és oferir-li regularment articles vinculats a la traducció i als serveis lingüístics per poder respondre millor a les seves necessitats.

Afegiu un nou comentari