Serveis de traducció del sector turístic i hoteler

Serveis de Traducció del sector turístic i hoteler


Un dels principals eixos de la recuperació de l’economia espanyola ha arribat de la mà del sector turístic. La font tradicional d’ingressos que genera aquest sector a Espanya és un dels motius pel qual les empreses que s'hi dediquen posen l’accent especialment en la transmissió correcta dels seus missatges i qualitats.

Espanya, un dels països que lideren el rànquing de recepció de turistes, i el turisme i l’hoteleria, com a sector que any rere any genera ocupació, tenen cura notablement dels seus serveis i, en aquest sentit, es fan envoltar de professionals qualificats. Així, un dels aspectes clau de l’èxit és la possibilitat d’oferir productes i serveis en la llengua materna dels clients potencials.

Anglès, francès, alemany, rus, àrab. Els turistes que aterren cada dia dins de les nostres fronteres són molts i molt diversos, per la qual cosa les empreses d’aquest sector reconeixen que els principals aspectes que requereixen per millorar les vendes i el volum de negoci estan relacionats directament amb els serveis de traducció.

Però, com es poden satisfer les necessitats comunicatives d’aquest professionals concrets? S’ofereixen molts serveis i amb requeriments molt diferents: des de la traducció d’una pàgina web hotelera fins a la traducció de la carta d’un restaurant. Per això, els particulars i les empreses destinades a aquests negocis precisen de professionals que els garanteixin aquests serveis.

Igualment, no és el mateix traduir un servei d’hoteleria per a un restaurant d’Astúries que per a un altre d’Andalusia. Les cartes d’especialitats de cadascun d’ells varia, amb la qual cosa s’ha de contactar un especialista capaç de traduir qualsevol especificitat d’un client i dotar així el treball de la qualitat suficient per arribar als clients potencials de cada negoci.

Així mateix, també són moltes les empreses dedicades a la redacció, publicació i difusió de guies de turisme especialitzades sobre una infinitat d’espais. I aquests treballs han de ser traduïts per tal de fer-los arribar a un nombre important de lectors. En aquest sentit, i en un món global como l’actual, moltes empreses han optat per oferir aquest servei en línia. Resulta molt més fàcil, doncs, realitzar una traducció paral·lela d’un mateix text per abastar un nombre important de lectors.

Cadascun d’aquests serveis requereix professionals especialitzats que sàpiguen dotar el text traduït de la qualitat i el sentit necessaris per fer-lo arribar als clients potencials i millorar-ne els resultats professionals. Un objectiu per al qual s’ha de fer partícip el traductor del treball, ja que només a través d’aquest mètode s’assoleixen els propòsits desitjats.

 

Sobre l’autor

Frédéric Ibanez

L’equip editorial dirigit pel fundador del grup al qual pertany Alphatrad està format per experts especialitzats en serveis lingüístics. El nostre objectiu és oferir-li regularment articles vinculats a la traducció i als serveis lingüístics per poder respondre millor a les seves necessitats.

Afegiu un nou comentari