Traduccions urgents: la qualitat per sobre de tot

Traduccions urgents la qualitat per sobre de tot


Per poder satisfer una exigència externa de darrer minut o fer front a un esdeveniment imprevisible, de vegades cal encarregar la traducció urgent d’un escrit per al mateix dia. A més de cercar un traductor que pugui reaccionar amb rapidesa davant aquesta necessitat, tampoc no s’ha de deixar de banda la qualitat del servei, per la qual cosa la professionalitat i les competències del traductor no poden ser secundàries

 

Què és un servei de traducció urgent?

Normalment, una traducció requereix diversos dies de feina. Això, però, pot variar naturalment, depenent del volum del text, del tipus de traducció (per exemple, les traduccions jurades) o de la disponibilitat del traductor per a la combinació de llengües respectiva. Malgrat això, de vegades existeix la necessitat de demanar un servei de traducció urgent. Es tracta d’un servei global amb el qual es garanteix el lliurament en un termini de 24 hores o, en el cas de documents d’una sola pàgina, en un termini encara inferior. Per a aquest tipus de traduccions, que requereixen una gran capacitat de reacció i una disponibilitat immediata, depenent de l’empresa de serveis, se sol cobrar un recàrrec entre el 20 % i el 30 %.

 

Com es pot atendre una necessitat de traducció urgent?

Per garantir la qualitat de la traducció i complir el termini fixat, es recomana tenir en compte els consells següents.

 

No triar un traductor precipitadament

En primer lloc, és important no triar de manera precipitada el professional que s’encarregarà de la teva traducció. Malgrat la pressió i la urgència requerides, t’has de prendre el temps necessari per comparar les diferents ofertes del mercat i triar el traductor més adient en base a les teves necessitats.

A més, hi ha empreses que garanteixen uns terminis de lliurament rècord que influeixen negativament en la qualitat de la traducció. Per tant, has de comprovar els comentaris i les opinions d’altres clients, per convèncer-te de la professionalitat de l’empresa de serveis seleccionada. També en el cas d’una traducció urgent, el traductor ha de comptar amb les mateixes competències i garantir els mateixos nivells de qualitat que en el cas d’una traducció no urgent.

 

El document font ha de ser preparat correctament

Per estalviar temps al traductor, que aquest pugui complir amb els terminis i, al mateix temps, facilitar la traducció, t’hauràs d’assegurar que el document font que es traduirà satisfaci els criteris següents: el text ha de presentar un format apropiat, el contingut ha de ser ben llegible i comprensible, el nombre de paraules ha d’estar dins del límit màxim indicat pel professional per a aquest tipus de traducció.

 

Proporcionar instruccions precises

Dedica uns minuts a donar a l’empresa de serveis les possibles instruccions en relació amb la traducció. La urgència del teu encàrrec no ha de ser un obstacle per ser exigent i manifestar unes expectatives precises entorn de la traducció.

Per facilitar i agilitzar el treball del traductor, pots informar d’aquest aspecte prèviament o facilitar una documentació de suport que permeti comprendre millor el context i les intencions del text font.

 

Encàrrec a un traductor especialitzat i experimentat

No has d’oblidar que la cerca d’un servei de traducció urgent que satisfaci una necessitat puntual no ha de ser l’únic criteri a tenir en compte a l’hora de triar l’empresa de serveis.

No importa si la traducció és urgent o no, tots els traductors han de traduir a la seva llengua materna i estar especialitzats i tenir experiència en el sector respectiu. L’ideal seria que residissin al país on es parla l’idioma de destinació.

 

Sobre l’autor

Frédéric Ibanez

L’equip editorial dirigit pel fundador del grup al qual pertany Alphatrad està format per experts especialitzats en serveis lingüístics. El nostre objectiu és oferir-li regularment articles vinculats a la traducció i als serveis lingüístics per poder respondre millor a les seves necessitats.

Afegiu un nou comentari